سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یک عاشقانه ی ساده برای من......

احساس میکنم................

نمیدانم چرا بدون تو روز به روز کوچک و کوچک تر میشوم

تنهایی 

بدون تو

شعله های عشق را فروزان تر میکند

احساس میکنم شمع شده ام

 

 

.[ چهارشنبه 92/5/30 ] [ 3:44 عصر ] [ تینا ] نظر


حاصل......................سبز ترین

حاصل سبز ترین باور من 


برگ زردی است که از لای ورق های دلم میریزد

 

 

 

مانده ام سخت غریب.............دیگر از سبز ترین فاصلها میترسم.......

 

 

.[ چهارشنبه 92/5/30 ] [ 3:12 عصر ] [ تینا ] نظر


تونیستی......تاب حیاط که هنوز هست!

کوچک که بودم تمام شادی هایم را با تاب داخل حیاط تقسیم میکردم
بزرگتر که شدم هم شادی ها و هم غم هایم با تاب تقسیم میکردم
حالا  دیگر تمام دلخوشی من تاب است
شادی دیگری ندارم
فقط تاب را دارم
 در نوسانم
روزها و شبها میگذرد
درمن باز هم درنوسانم 
نمیدانم  تا کی قرار است در نوسان باشم
درنوسانی با نجوای باد

.

.[ چهارشنبه 92/5/30 ] [ 12:0 عصر ] [ تینا ] نظر


این روزها...........................

این روزها بیشتر مراقبم باش 


دیگر من تو شده ام 


فکرم تو شده ای.......

 

 

 

.

 [ چهارشنبه 92/5/30 ] [ 10:31 صبح ] [ تینا ] نظر


کوک بزن .....دانه ....دانه ....بندهای .....دلم را .....بهم .....

دلم تنگ استتوبیا.......بشکاف.......ودوباره کوک بزن!

 

 

.[ سه شنبه 92/5/29 ] [ 10:3 عصر ] [ تینا ] نظر


:: مطالب قدیمی‌تر >>