سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

یک عاشقانه ی ساده برای من......

هنوز.........

نگران نباش....

من خوب میدانم باحسرت نبودنت چگونه تا کنم.....

فقط برایم بنویس

هنوز هم لبخند میزنی؟.. 

.[ چهارشنبه 92/6/27 ] [ 3:50 عصر ] [ تینا ] نظر


پشت پنجره.

پشت این پنجره جز""""هیچ""""بزرگ هیچی نیست

.[ سه شنبه 92/6/26 ] [ 3:2 عصر ] [ تینا ] نظر


باز باران ..... این بار بی ترانه

باز باران میبارد.......

باد میرقصد در میان علفزارها....

پنجره را میشوید باران......

دیگر آسمان هم غرش میکند....

از دست تو عصبانیست...

از غرور له شده ی من....

احساس دیوانه وار من.....

قلب ترک خورده ی من.....

و تردید تو.....

اشکهای من ....

باز دوباره میبارد آسمان.......

تا تسلایی باشد بر دل من!

.

 [ دوشنبه 92/6/18 ] [ 3:9 عصر ] [ تینا ] نظر


دلیل میخواهی؟........این هم دلیل

دلیل بی خوابیم را چگونه بگویم؟

 

    وقتی یاد تو از سقف اتاقم چکه میکند!!

.[ پنج شنبه 92/6/14 ] [ 3:34 عصر ] [ تینا ] نظر


یک لیوان چای گرم.....مرا گرم نمیکند....از عمق سردم!

میگویم :سرد است.

تو میگویی:یک لیوان چای گرم گرمت میکند.

چرا نمیفهمی دلم دیگر چای گرم نمیخواهد ....

دستان گرم میخواهد.... 

.

 

قلبم سرد است 

نه دستانم...............[ پنج شنبه 92/6/14 ] [ 12:35 عصر ] [ تینا ] نظر


:: مطالب قدیمی‌تر >>