سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

یک عاشقانه ی ساده برای من......

حس غریب

فکر میکنم به چشمان تو حساسیت دارم

 

 

همین که نگاهم به نگاهت می افتد

 

 

اشک در چشمانم حلقه میزند

 

 

مغزم درد میگیرد

 

 

آنقدر که میخواهد سوراخ شود

 

 

از این حس 

 

 

نمیدانم این لعنتی

 

 

این حس غریب چیست

 

 

نمیتوانم بر آن غالب شوم

 

 

مغلوب مغلوبم

 

 

انقدر مغلوب که واقعا میفهمم 

 

 

وقتی میگویند تلاش کردم و نشد یعنی چه

 

 

واقعا نمیشود

 

نمیدانم احمقانه است یانه 

 

ولی واقعا این حس غریب را دوست دارم


به چشمانت بگو نگاهش را از من نگیرد

 

.

 

 

 [ شنبه 93/3/10 ] [ 4:58 عصر ] [ تینا ] نظر


خود بدبخت من!!!

گاهی اوقات حالت از خودت بهم میخورد

 

 

از التماس هایت

 

 

از تحقیرشدنت

 

 

ازخود متنفرمیشوی

 

 

انقدرکه میخواهی خودت را عوض کنی

 

 

میگذرد

 

 

میگذرد

 

عوض میشوی ولی از یاد نمیبری

 

 

اما ااگر پیش بیاید

 

 

باز هم حاضری التماس کنی

 

 

این خود بدبخت توست

 

 

نمیتوانی ان را عوض کنی

 

 

عاشق که شده باشد

 

 

آرام میبخشد

 

 

هرچقدر هم کینه داشته باشد

 

 

اما از شکسته شدن روزهای تنهایی آرام نمیگذردمیمیرد و میگذرد

.[ چهارشنبه 93/3/7 ] [ 11:48 صبح ] [ تینا ] نظر


::