سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

یک عاشقانه ی ساده برای من......

پرسش.........

از خداپرسید :اگر در سرنوشت همه چیز را از قبل نوشته بودی ارزو کردن چه سود دارد؟

خداوند خندید و گفت :شاید در سر نوشتش نوشته بودم هر چه ارزو کرد!

..[ جمعه 92/3/31 ] [ 5:39 عصر ] [ تینا ] نظر


انس

انقدر با تنهاییم انس گرفته ام 

که دیگر زبانش را میفهمم!

و فهمیدم........

تنهایی هم میتواند عشق خوبی باشد

به شرط اینکه درکش کنم.............[ پنج شنبه 92/3/30 ] [ 3:31 عصر ] [ تینا ] نظر


بمان.............

با من بمان ............

نه برای اینکه در دنیای بی رحم تنها نباشم 

بامن بمان تا در دنیای بی رحم تنهایی ام تنهاترین نباشم!

باران بیاید یا نیاید ..........

تو باشی یا نباشی................

خاطرات باشند یا نباشن................

من خیس از یاد توام...[ پنج شنبه 92/3/30 ] [ 3:28 عصر ] [ تینا ] نظر


حسرت

برانچه گذشت

انچه شکست 

انچه نشد

انچه ریخت حسرت مخور

زندگی اگر اسان بود باگریه اغاز نمیشد.............

 [ پنج شنبه 92/3/30 ] [ 3:24 عصر ] [ تینا ] نظر


نامه...........

امشب هم پسچی پیر محله ی ما نیامد 

یا باید خانه مان را عوض کنیم یا پسچی مان را! 

تو که هر روز برایم نامه مینویسی مگر نه؟[ پنج شنبه 92/3/30 ] [ 3:4 عصر ] [ تینا ] نظر


:: مطالب قدیمی‌تر >>