سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یک عاشقانه ی ساده برای من......

تنها................گوشه.................

برعکس پولهایم زندگی ام گوشه دارد!

همانجا که همیشه تنها مینشینم

 

.[ دوشنبه 92/4/31 ] [ 7:21 عصر ] [ تینا ] نظر


خیلی دور شده ای.....

دیگر خیلی دور شده ای.........................


من میترسم...............


ولی ....................


ولی تو باز هم دور میشوی!!


چه سخت است این دویدن ها

.[ دوشنبه 92/4/31 ] [ 6:59 عصر ] [ تینا ] نظر


گل..............

مهربانی و بخشندگی را از گل بیاموز !!!!

زیرا ته کفشی را که  لگد مالش میکند خوشبو میسازد.............
.[ یکشنبه 92/4/30 ] [ 3:34 عصر ] [ تینا ] نظر


باران .......نم نم.........آرام آرام..........میبارد

محکم ببار باران.............................


دیگر......


نم نم ........


علاج درد هایم نیست!

 

 [ یکشنبه 92/4/30 ] [ 2:55 عصر ] [ تینا ] نظر


بی سر و سامان !

هیچ کس تنهاییم را حس نکرد ................

وسعت ویرانیم را حس نکرد................

از میان خنده های تلخ من.............

گریه ی طوفانیم را حس نکرد ...............

از میان آشنایان هیچ کس.............

لحظه ی پایانیم را حس نکرد ..............

آنکه سامان غزل هایم ز اوست ...............

بی سرو سا مابیم را حس نکرد..............!

.[ یکشنبه 92/4/30 ] [ 2:40 عصر ] [ تینا ] نظر


:: مطالب قدیمی‌تر >>