سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

یک عاشقانه ی ساده برای من......

همین...

حالت که بد میشه....

به همه گیر میدی..

بی دلیل

خودتم میدونی تقصیر خودته

دعوا میکنی

فقط یک گوش شنوا میخوای که کلی حرف بزنی

داد بزنی

آروم که شدی 

بهت بگه: منکه دوستت دارم همه به درک

ولی اینجوری نمیشه

میگه:کاش مشکلت حل بشه

فقط همین...

همین..

همین چنان بهت ضربه میزنه که داغون تر میشی

.[ سه شنبه 93/5/21 ] [ 12:33 صبح ] [ تینا ] نظر


ای کاش... زودتر

عاشقی...یک عاشق واقعی..

دم نمیزنی
فکرمیکنی اگر بگویی دوستت دارم حتما او غرورت راله میکند
نمیگوی..
نمیگویی
میشود عقده 
گوشه ی دلت میماند.
میشود یک زخم
میبینی
میرود..ولی با کسی دیگر
باچشمانت فریاد میزنی
یواشکی گریه میکنی
 سخت است...
سخت سخت سخت...
ولی وقتی میفهمی دوستت داشته سخت تر میشود
او هم فکر میکرده...
همان فکری را که تو میکرده ای...ولی او دیگر رفته...
جانش را هم بدون تو نمیخواست 

 

 

.[ شنبه 93/5/11 ] [ 2:22 عصر ] [ تینا ] نظر


<< مطالب جدیدتر ::